Adózásból naprakész - 2020

Dupla programos előadás az SZJA, TAO, ÁFA, EVA, KIVA, ART, AIR, AVT, HIPA, EKÁER, reklámadó, szochó és a helyi adók változásairól.

Kinek ajánljuk?

Azoknak, akik szeretnék részletesen megismerni a 2020. évi adózással kapcsolatos változásokat, és azok helyes alkalmazását.

Szakértőnk

Szücs Imre - okleveles könyvvizsgáló (Budapest)

Tematika

A délelőtti előadás főbb témakörei:

I. Minimálbér és garantált bérminimum 2020-ban

II. Egészségügyi szolgáltatási járulék mértékének változása

III. Adótörvények változásai

Erre a gombra kattintva kinyílik a délelőtti előadás teljes, részletes tematikája.

I. Minimálbér és garantált bérminimum 2020-ban

Konzultáció

II. Egészségügyi szolgáltatási járulék mértékének változása

Konzultáció

III. Adótörvények változásai

Személyi jövedelemadó törvény

Évközben hatályba lépő adóváltozások

 • 84%-os szabály 85%-ossá változott,
 • Magánalapítvány fogalma,
 • A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 • Értékpapír formájában megszerzett vagyoni értékkel kapcsolatos pontosítás,

2020.01.01-től hatályba lépő rendelkezések

 • Alapítványi jövedelem,
 • Kamatjövedelemből származó jövedelem adókötelezettsége,
 • Értékpapír formájában szerzett jövedelem,
 • Egyházi személy nyugdíja,
 • Adómentes családtámogatások, lakáscélú támogatások,
 • Új adómentes sportjuttatás,
 • Vadászok juttatásai,
 • Termőföld átruházásából származó adómentes jövedelem,
 • Az adó 1% feletti rendelkezési jogosultság,
 • Mezőgazdasági őstermelők bevallása,
 • Mezőgazdasági őstermelők költségelszámolása,
 • Őstermelők tételes költségelszámolása,
 • Őstermelő adózási módjának megváltoztatása, tevékenység megszüntetése,
 • Őstermelők szociális hozzájárulására vonatkozó átmeneti rendelkezések,
 • Egyéni vállalkozók egyéni céggé történő átalakulása,
 • Egyszemélyes kft alapítása előtti teendők,
 • Egyéni vállalkozó vagyona,
 • Egyéni vállalkozás megszüntetésének adózási következményei,
 • Átalakulás katából egyszemélyes kft-vé,
 • Volt evás egyéni vállalkozók adózása,
 • Egyéni vállalkozói igazolvány,
 • Családi gazdaságok nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosítás,
 • Magánszállásadás, tételes átalányadózás,
 • Külföldről származó osztalékjövedelemmel kapcsolatos változás.

Konzultáció

Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény

2019 évközben hatályba lépő adóváltozások

 • A belföldi illetőségi adózóval kapcsolatos fogalmi kiegészítés,
 • A vagyonkezelő alapítvánnyal kapcsolatos rendelkezések,
 • A csoportos társasági adóalannyal kapcsolatos módosítások,
 • A növekedési adóhitellel kapcsolatos változások,
 • Reklámadóval kapcsolatos változások,
 • Társasági adó feltöltés megszűnése, és a kapcsolódó átmeneti rendelkezés,
 • Adóalanyok,
 • Adóelőleg,
 • Rendelkezés az adóról,
 • Fejlesztési adókedvezmény,
 • Látványcsapat sport adókedvezménye,
 • Adókedvezmény energiahatékonysági beruházásra, felújításra,
 • Reklám közzétételi költségek,
 • Egyéni vállalkozóból kft,
 • Ellenőrzött külföldi társaság,

2020.01.01-től hatályba lépő adóváltozások

 • Transzferárral kapcsolatos módosítás,
 • Kapcsolt vállalkozás,
 • Tőkekivonás miatti adókötelezettség,
 • Adó elkerülés,
 • EVA megszűnése,

Konzultáció

ÁFA törvény

Évközben hatályba lépő adóváltozások

 • Közszolgáltató,
 • ÁFA visszatérítési viszonosság,
 • Fizetés egycélú utalvánnyal,
 • Mentesülés számlakibocsátás alól,
 • Egyéni vállalkozó és egyházi jogi személy megszűnése jogutódlással,
 • Jogutódlással történő megszűnésnek minősülő esetek pontosítása,
 • Egyetemleges felelősség terheli a volt egyéni vállalkozót,
 • A termék közössé területéről kilépésének igazolása,
 • Adómentesség termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásakor,
 • Adómentesség termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnál,

2020.01.01-től hatályba lépő adóváltozások

 • Láncértékesítéssel kapcsolatos változások,
 • Mentes közösségen belüli értékesítés,
 • Vevői készlet másik tagállamban,
 • Belföldi vevői készlet,
 • Adóalap és fizetendő adó csökkentése behajthatatlan követelés miatt,
 • Levonható ÁFA csökkentése behajthatatlan követés miatt,
 • Lakóingatlan kedvezményes adókulcsa,
 • Különös adó visszatérítési eljárás,
 • ÁFA kulcs változása és a turizmusfejlesztési hozzájárulás,
 • Utazásszervezés,
 • A közösség területe,
 • Fordított adózással kapcsolatos változás,
 • A munkaerő kölcsönzés fordított adózása,
 • Online adatszolgáltatás a kibocsátott számlákról,
 • Belföldi összesítő jelentés,
 • Számla kötelező adattartalma,
 • Kijavítási kérelem,
 • Az EVA megszűnése miatti változások,
 • Számlakibocsátás határideje,
 • Számlaadási kötelezettség,

Konzultáció

Ugrás a jelentkezéshez!

A délutáni előadás főbb témakörei:

IV. Egyéni vállalkozás átalakulása egyszemélyes Kft-vé (a 2019-es változások alapján alkalmazva 2020-ra)

V. KIVA törvény rendelkezéseinek aktualizálása a 2020-as változások tükrében

VI. Az EVA törvény megszűnésével kapcsolatos teendők

Erre a gombra kattintva kinyílik a délutáni előadás teljes, részletes tematikája.

Kisvállalati adó

2019 évközben hatályba lépő adóváltozás

 • Adóalanyiság keletkezése,

2020.01.01-től hatályba lépő adóváltozások

 • Kiva mértékének módosítása,
 • Adóalap megállapítása,
 • Adóelőleg,
 • Kettős adóztatás elkerülése,
 • Telephelynek betudható jövedelem

Konzultáció

Helyi adókról szóló törvény

Évközben hatályba lépő adóváltozások

 • A mentesség fogalmi pontosítása,
 • Helyi iparűzési adó feltöltésével kapcsolatos változások,
 • A bevallás beadásának lehetőségei,
 • NAV által történő HIPA bevallás továbbítása,
 • Adatszolgáltatásban szereplő adózók bejelentési, változás bejelentési kötelezettségének változása,
 • Adómentesség alapítványok részére,
 • Alapítvány fogalma.
 • Sportvállalkozásokkal kapcsolatos módosítások,

2020.01.01-től hatályba lépő adóváltozások

 • Személyi hatály változása,
 • A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározása,
 • Elektronikus bevallás,
 • Építmény- és telekadó, feltételes mentesség,
 • Közszolgálati kötelezettség,

Konzultáció

Adózás rendje törvény, Adóigazgatási rendtartás, Végrehajtási törvény

Évközben hatályba lépő adóváltozások

 • Automata berendezések,
 • A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséhez kapcsolódó bejelentendő adatok,
 • A csoportos társasági adóalanyok, csoporttagság megszűnésével kapcsolatos változás,
 • Adatszolgáltatás őstermelői szochoról,
 • Mulasztási bírság EKAER bejelentéseknél,
 • Iratmegőrzési kötelezettség,
 • Elévülés nemzetközi vitarendezési eljárásban,
 • Egyéni vállalkozóból egyszemélyes Kft,
 • Meghatalmazás,
 • Kézbesítés,
 • Adók módjára behajtható köztartozások,
 • Követelés végrehajtásához való jog elévülése,

2020.01.01-től hatályba lépő adóváltozások

 • Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről,
 • EKAER-szám módosítási lehetősége,
 • EKAER-szám lezárást követő bejelentés módosítás és pótlék,
 • Határidők és képviseletek megállapítása kormányrendeletben.

Konzultáció

IV. Egyéni vállalkozás átalakulása egyszemélyes Kft-vé (a 2019-es változások alapján alkalmazva 2020-ra)

2019-es változások alapján alkalmazva 2020-ra:

 • Az egyéni vállalkozói tevékenység,
 • A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő továbbfolytatása,
 • A személyi jövedelemadó és az átalakulás egyéni vállalkozásból egyszemélyes Kft-vé, példával,
 • A társasági adó és osztalékadó törvény és az átalakulás egyéni vállalkozásból egyszemélyes Kft-vé.

Konzultáció

V. KIVA törvény rendelkezéseinek aktualizálása a 2020-as változások tükrében

 • Fogalmak
 • Számviteli alapelvek
 • Az adó alanya
 • Az adóalanyiság keletkezése és megszűnése
 • A kisvállalati adó alapja
 • Az adó mértéke
 • A kisvállalati adó bevallása
 • Az adóelőleg és az adó megfizetése
 • A kettős adóztatás elkerülése
 • Egyes adókra, számviteli kötelezettségekre vonatkozó különös szabályok,
 • Társasági adó
 • Számviteli kötelezettségek

Konzultáció

VI. Az EVA törvény megszűnésével kapcsolatos teendők

 • EVA törvény hatályon kívül helyezése
 • év zárása,
 • Átlépés más adónembe
  • KATA
  • KIVA
  • TAO
  • vállalkozói személyi jövedelemadó,
 • EVA megszűnés és
  • az ÁFA,
  • az iparűzési adó,
  • a számvitel

Konzultáció

Ugrás a jelentkezéshez!

Ami még jár

A részvételi díj tartalmazza az előadás nyomtatott és elektronikus formában átadott anyagának a díját, valamint az ellátást is (kávé, tea, ásványvíz, gyümölcslé, szendvics).

Ingyen parkolás és wifi használat!

Időpontok

2020. 02. 06. (csütörtök): 10:00 – 12:45 (Délelőtti program)
2020. 02. 06. (csütörtök): 13:00 – 15:45 (Délutáni program)

Helyszín

Maximális létszám

25 fő

Jelentkezési határidő

2020. 02. 05. (szerda) - 14:00

Árak

Egy programos belépő: 9.900 Ft +áfa
Ugyanazon cégtől minden további jelentkező 25% kedvezménnyel: 7.425 Ft +áfa
KOMPLEX, dupla programos belépő, kedvezményes áron: 17.300 Ft +áfa
Ugyanazon cégtől minden újabb jelentkező további +25% kedvezménnyel: 12.993 Ft +áfa
Ugyanazon cégtől a résztvevők válthatják egymást a programok között.
A teljes napra jelentkezők, a délelőtti és a teljes napi ár különbözetét beszámíthatják* a következő közös előadásaink valamelyikébe, vagy az évi kötelező továbbképzésünk részvételi díjába. Magyarul annak díjából engedjük majd el ezt. (*átruházható!) Így gyakorlatilag ingyen vehet részt a délutáni programon!
Jelentkezem!