logo 
Vizsgaszervezés - frissítés alatt!

Szakmai tanfolyamainkon szerzett tudásáról, képességeiről különböző típusú vizsgákon adhat számot. Ezek többsége a szaktanfolyamot felügyelő szerv által elrendelt országos szervezésű vizsganapokon, s az ő vizsgaanyagaikon zajlik, míg másokat akár teljességgel a vizsgaszervezők készítenek elő - persze ezt is a felügyeletet gyakorló szervezet iránymutatásai és ellenőrzése alapján. Egyes tanfolyamok adott vizsgái már a tanfolyam ideje alatt teljesíthetők, de a legtöbb képzésnél csak a képzés végén kerülhet sor vizsgáztatásra.

Ezen az oldalon a legtöbb tanfolyamhoz illeszkedő, általános vizsgatípusokról tájékozódhat, de a konkrét elvárások a tanfolyamok bemutató oldalain jelennek meg, illetve az aktuális árakkal a vizsgadíjak oldalunkon találkozhat.

Általános tudnivalók a vizsgákról

Vizsgára csak az jelentkezhet, aki az adott szakképesítés szakmai vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette.

Formájukat tekintve lehetnek:

  • írásbeli
  • gyakorlati
  • gyakorlati-irásbeli
  • szóbeli
  • interaktív

Az írásbeli és gyakorlati vizsgákon előre elkészített feladatlapokon kell egy vizsgadolgozat feladatait megoldani, az érettségihez hasonló körülmények között. Minden vizsga megismételhető a következő vizsgaidőszakban.

Az interaktív vizsga számítógépen végzett vizsga.

A szóbeli vizsgák időpontját a képző intézmény határozza meg. Időpontja általában a gyakorlati-írásbeli vizsgaidőpontokat követő 30-40 nap után várható. A szóbeli vizsga meghatározott összetételű vizsgabizottság előtt zajlik.

Míg az írásban történő vizsgák időpontjai központi szervezést igényelnek s az év néhány meghatározott napjához köthetők, addig a szóbelik időpontja jobban illeszthető az egyes kurzusok igényeihez.
Ehhez igazodik annak ténye is, hogy esetleges sikertelen szóbeli vizsga után 30 nappal a vizsgázó újra próbálkozhat.

A vizsgákra tantárgyanként külön kell jelentkezni a megadott határidőig.

Egy hallgató vizsgája a legtöbb tanfolyam esetén nem kötődik a képzőhöz, így más vizsgaszervezőhöz is bejelentkezhet - az ő szabályaik alapján - vizsgára.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a vizsgákra az érvényes előírások szerint kb. 1,5 hónappal a vizsgák előtt kell jelentkezni.
A jelentkezésre a tanfolyamot még be nem fejezett hallgatóknak minden esetben, időben felhívjuk a figyelmét.

Természetesen a hallgató arra a vizsgaidőszakra jelentkezik vizsgára, amelyikben vizsgázni akar (felkészültsége alapján döntve arról), de adott képzéseknél kötelező a vizsga-sorrendiséget betartani!

Ugyancsak figyelembe kell azt vennie, hogy többnyire az első vizsgától számított 4 éven belül van lehetősége a törvényi szabályozás alapján a vizsga letételére, ezen időintervallum után az addig megszerzett vizsgák érvényüket veszthetik!

Amennyiben egy hallgató az előzetesen bejelentett vizsgáján nem jelenik meg, költségtérítést kell fizetnie, de a befizetett vizsgadíja nem vész el, azt a következő vizsgájakor felhasználhatja.